Expeditie naar Rottumeroog

Expeditie naar Rottumeroog

In september 2021 presenteerde schrijver Peter van der Schelde zijn boek De Rottum Expeditie. Bezoek aan een verboden eiland. In het Spijslokaal bij het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum overhandigde hij het eerste exemplaar aan mij als secretaris van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat (2021).

In zijn speech vertelde auteur Peter van der Schelde dat de Rottums tamelijk onbekend zijn als Waddeneilanden. “De Waddengeografie beperkt zich vaak tot TV-TAS en de R wordt hooguit geassocieerd met Bomans en Wolkers”. Na een bezoek aan Rottumeroog in september 2019 besloot Van der Schelde een boek over zijn expeditie te schrijven.

Onbewoonde eilanden spreken altijd tot de verbeelding. En Rottumeroog zeker, want het is zo goed als verboden terrein. De natuur gaat er boven de mens. Jaarlijks is slechts een beperkt aantal excursies mogelijk. Schipper Tsjerk Hesling Hoekstra van de 130 jaar oude zeilklipper Willem-Jacob beaamde dat. Zijn schip is uitverkoren om eenmaal per jaar een tocht naar Rottumeroog te maken. “Vorige week ben ik er op die manier nog met zes gasten geweest”, vertelde Hoekstra.

De Rottum Expeditie leest als een trein. Op twee manieren raakte ik geboeid: als liefhebber van het Wad en als historicus. Het is een persoonlijk verhaal over een tocht naar Rottumeroog, die Peter van der Schelde twee jaar geleden ondernam met de Willem-Jacob. Hij beschrijft duidelijk hoe bijzonder het is om naar Rottumeroog te varen. De dynamiek van het Wad maakt dat je nooit zeker weet hoe de reis verloopt. Met al dat Waddenwater om je heen en de eilanden in de verte is dat vreemd genoeg een rustgevende gedachte.

Ook als historicus kwam ik aan mijn trekken, doordat Van der Schelde ook over een uitstapje van Menno van Zeeburg uit 1863 schrijft. Van Zeeburg was een jonge boer uit de Noordpolder boven Warffum, die een bijzondere fascinatie had voor Rottumeroog. Zijn uitstapje met de voogd Klaas Guitjes van Dijk beschreef hij in 1863 in het tijdschrift De Huisvriend, dat vanaf 1843 onder redactie van de Groningse dichter J.J.A. Goeverneur stond. Een kostelijk verslag, dat de schrijver als extra service via zijn website (rottumexpeditie.nl) aan zijn lezers aanbiedt.

Erik de Graaf

Peter van der Schelde, De Rottum Expeditie. Bezoek aan een verboden eiland (Uitgeverij Ampelos, 2021). ISBN: 9789492524027 (19,95 euro)

Dit stuk verscheen eerder in: De Kaap, donateursblad van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat (december 2021) 9.

Vergelijkbare berichten