Erik de Graaf - historicus

In de afgelopen decennia schreef ik talloze artikelen in boeken, kranten en tijdschriften over de Nederlandse politiek, over Duitsland, over de DDR en Oost-Europa, over de Wereldoorlogen en de koloniale oorlog in Indonesië en over Groningen en het Wad. Vaak eigentijds, maar altijd met een historische blik.

Langzaam maar zeker vul ik deze website van Bureau Graafwerk met losse en vaste schrijfsels. Voorwaarts met nieuwe artikelen en terugwaarts om de oude stukken niet te vergeten. 

In het menu kunt u via ARTIKELEN doorklikken naar submenu’s over:

 Veel leesplezier!

Archiefonderzoek voor het boek over Marten Toonder senior