Over mij: Erik de Graaf

Schrijver en historicus Erik de Graaf

Historicus en docent Duits

Ik groeide op in Vlaardingen, maar raakte via Delft, Amsterdam, Berlijn en Groningen in Warffum aan de Waddenzee verzeild.

In ruim dertig jaar raakte ik verknocht aan het Hogeland en het Wad. Dat resulteerde in boeken over mijn “dorpsgenoot” Marten Toonder senior en over de regio.

Daarnaast schreef ik talloze artikelen over Nederlandse politiek, over de Eerste, Tweede, de Koloniale en de Koude Oorlog of over Rottumeroog en Rottumerplaat. Op deze website kunt u veel van die artikelen teruglezen.