Marten Toonder senior. Van eierzoeker tot zeekapitein (2015)

Cover van het boek door Erik de Graaf met de titel Marten Toonder senior. Van eierzoeker tot zeekapitein (2015).

In 2015 verscheen de biografie Marten Toonder senior. Van eierzoeker tot zeekapitein bij Uitgeverij Passage in Groningen. Een jaar later kwam de tweede druk.

Marten Toonder senior (1879-1965) groeide in armoede op in het Groningse Warffum. Op tienjarige leeftijd kwam hij in vaste dienst van de voogd van Rottumeroog, waar hij zich  opwerkte van eierzoeker tot schippersknecht.

Na zijn militaire dienst in 1899 vertrok Toonder naar Rotterdam, waar hij aanmonsterde als matroos op de grote vaart. Pas als twintiger leerde hij lezen en schrijven en behaalde hij een stuurmandiploma. Uiteindelijk schopte hij het tot kapitein op de Rotterdam Zuid-Amerika Lijn.

Uit Amerika bracht hij comics mee voor zijn zoon, die een beroemde striptekenaar werd. In het werk van Marten Toonder junior over Olie B. Bommel en Tom Poes zijn veel verhalen en avonturen van zijn vader herkenbaar.

Nog verkrijgbaar bij de betere boekhandel of via Uitgeverij Passage.

Recensies en interviews:

Kapitein Marten Toonder senior en Kappie. Tekening van Marten Toonder voor zijn vader ter gelegeheid van zijn zeventigste verjaardag in 1949

Is Toonder senior een onbekende vader van een bekende striptekenaar? Welnee. Wie kent Senior niet?

Na zijn pensionering in 1945 hielp Senior zijn zoon in de Toonder Studio in Amsterdam. In de verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes is kapitein Toonder senior duidelijk herkenbaar in de avonturen van zijn “collega” Wal Rus.

Ook Kappie is op de varende vader van de schepper gebaseerd.

Kappie. Tekening ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van kapitein Marten Toonder senior