Rottumerplaat overvleugelt Rottumeroog

Rottumerplaat overvleugelt Rottumeroog

Een jaar of zeven geleden las ik in De Volkskrant dat Rottumeroog nauwelijks geschiedenis had. In tegenstelling tot Rottumerplaat, dat door Godfried Bomans en Jan Wolkers op de kaart was gezet. Ik dacht “oei”, want de werkelijkheid was anders. Eeuwenlang was Oog het hoofdeiland met monniken, piraten, handelslui, een Ierse Graaf en een stuk of zes eilandvoogden als vooruitgeschoven posten in de strijd tegen het water. Tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw was Rottumerplaat niet veel meer dan een zandplaat op eerbiedwaardige afstand van het moedereiland.

Opvallend is het dat Rottumeroog de laatste decennia door Plaat werd overvleugeld. Althans in omvang, want historisch heeft Plaat nog wel een poosje te gaan om Oog in te halen. Opvallend is ook dat de laatste tijd twee boeken over Rottumerplaat zijn verschenen. Elders in deze Kaap wordt het boek van Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst over hun verblijf op Plaat beschreven. Vlak na het ter perse gaan van dit tijdschrift verscheen het boek Rottumerplaat. Verboden eiland in de Waddenzee van Rottumkenner en vogelwachter Barwolt Ebbinge. Te vroeg voor een uitgebreide recensie (die houdt u tegoed), maar op tijd voor een signalering. Barwolt beschrijft zijn belevenissen op Plaat sinds zijn eerste verblijf in 2011, duikt in het verleden van toont de natuur in al haar facetten. Het boek is prachtig uitgegeven door Atlas Contact en verkrijgbaar in elke boekhandel.

In december verscheen ook Verhalen van de Eems-Dollardkust onder redactie van Albert Buursma. Het is het resultaat van het gelijknamige project van de Stichting Verdronken Geschiedenis. In de bundel staat ook een tiental bijdragen over de Rottums. Egge Knol schreef over de Kapen en over Van Dijks kaart van Oog uit 1861, Stijn van Genuchten over Rottumgerelateerde voorwerpen uit de collectie van het Openluchtmuseum in Warffum, Wiebke Toxopeus over de mobilisatie op Rottum voor de Tweede Wereldoorlog, Henk Schol over zijn werkzaamheden op de eilanden en Freija Hubers over haar vakanties op Oog. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Twee noodzakelijke aankopen voor de bibliotheek van Rottumeroog. Of zullen we die maar op Plaat zetten?

Erik de Graaf

Barwolt Ebbinge, Rottumerplaat. Verboden eiland in de Waddenzee (AtlasContact, 2020) ISBN 97-89-04503019-7; prijs 24,99 euro.

Albert Buursma ed., Verhalen van de Eems-Dollardkust (Stichting Verdronken Geschiedenis, 2019) ISBN 978-90-903142733; prijs: 19,95 euro.

PS: deze dubbelrecensie verscheen eind 2020 in De Kaap. Donateursblad van de Vrienden van Rottum

Vergelijkbare berichten