Affiches Oog in het Zeil
|

Tieswandeling

Ties van Dijk werd 150 jaar geleden in oktober 1873 geboren als tweede zoon van de voogd van Rottumeroog. Na zijn schooltijd in Warffum wees zijn vader hem aan als zijn opvolger. Vanaf 1888 werd hij in de praktijk opgeleid tot strandvoogd.

Maar het liep anders… Hij zag het niet zitten om zijn hele leven op Rottumeroog te blijven en werd liever kunstenaar. In 1897 verliet hij stiekem het eiland zonder dat zijn vader het wist. Guitje Klaassen van Dijk bleef zonder opvolger achter op Rottumeroog. De vijf broers van Ties hadden al carrières op het vasteland. In 1908 werd Guitje Klaassen van Dijk op 75-jarige leeftijd opgevolgd door Hendrik Toxopeus.

Ties van Dijk vertrok naar Amsterdam. Daar studeerde hij aan de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijzers, een voorloper van de kunstacademie. Hij werd tekenleraar in Edam en kunstenaar. Zijn leven lang tekende, schilderde en boetseerde hij. Zijn werk is tot 12 november te bewonderen in de expositie Oog in het Zeil in de oude klaslokalen van zijn lagere school.

Op zondag 24 september wandel ik met belangstellenden langs plekken uit het leven van Ties van Dijk in Warffum. Ik vertel over Ties, zijn familie, het Warffum van zijn jeugd en zijn band met Rottumeroog. We starten om 13 uur in de tent van Circus Vakland Het Hogeland op de parkeerplaats bij het sportveld aan de Westervalge en eindigen een uur later in de expositie in Openluchtmuseum Het Hoogeland. Deelname is gratis!

Uw gids op de Tieswandeling,

Erik de Graaf

Gevelsteen Voorhaven Edam

Vergelijkbare berichten